domain
top of page

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Kunnolla Kuntoon-sivuston EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Se on laadittu 15.6.2020 ja viimeksi päivitetty 15.6.2020.

REKISTERISELOSTEEN SISÄLTÖ

  1. Rekisterinpitäjä

  2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

  3. Rekisterin nimi ja käyttötarkoitus

  4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

  5. Rekisterin sisältämät tiedot ja säilytysaika

  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  8. Evästeiden (cookies) käyttö Kunnolla Kuntoon-sivustolla

  9. Rekisterin suojaus

  10. Rekisteröidyn oikeudet

1. REKISTERINPITÄJÄ

Tmi Kunnolla Kuntoon / Sanna Löytömäki, Karhilantie 150, 43440 Pylkömäki.


2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Sanna Löytömäki

sanna.kunnollakuntoon@gmail.com

puh. 040 561 4582


3. REKISTERIN NIMI JA KÄYTTÖTARKOITUS

Kunnolla Kuntoon-sivuston asiakastietorekisteri.

Kunnolla Kuntoon-sivujen yhteydenottolomakkeen sisältämä tieto. Pakollinen kerättävä tieto on sähköpostiosoite. Lisäksi tiedot saattavat sisältää nimitietoja.


4. TIETOJEN KERÄÄMISEN JA KÄSITTELYN PERUSTE

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään asiakaspalvelun, toiminnan ja sivuston kehittämiseen. Rekisteri koostuu asiakkaiden yhteydenottolomakkeiden sisältämästä tiedosta. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa.

Käyttäjien tiedot tuhotaan, kun ne eivät ole enää tarpeen käyttötarkoitusta varten.

Tietoja ei käytetä automaattisen profilointiin tai päätöksentekoon.


5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Käyttäjältä kerätään lomakkeella pakollisia ja vapaaehtoisia henkilötietoja. Yhteydenottolomakkeella vaadittava pakollinen tieto on sähköpostiosoite. Lisäksi asiakas voi jättää nimensä.


6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta lomakkeella lähetetyistä tiedoista sekä muusta yhteydenpidosta, jossa asiakas luovuttaa tietojaan (esim. sähköpostiviesti tai puhelu).


7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille mihinkään tarkoituksiin. Tietoja käsitellään ainoastaan asiakassuhteen hoidon vaatima aika.


8. EVÄSTEIDEN (COOKIES) KÄYTTÖ KUNNOLLA KUNTOON-SIVUSTOLLA

Kunnolla Kuntoon-sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat webpalvelimen käyttäjän laitteelle tallentamia pieniä (teksti)tiedostoja eikä niihin sisälly henkilökohtaisia tietoa. Evästeet voit estää säätämällä selaimen asetuksia.


9. REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriin pääsevät käsiksi vain ne henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta oikeus käsitellä tietoja ja jotka tarvitsevat tietoja työssään. Pääsy laitteistolle ja ohjelmistoihin, jossa rekisteri sijaitsee, on suojattu salasanoin ja käyttäjätunnuksin.


10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sinulla on oikeus milloin tahansa tarkistaa sinusta kerätyt tiedot. Mikäli havaitset tiedoissa virheitä, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään niitä. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Emme luovuta tietoja suoramarkkinointiin.

Jos koet, että sinusta keräämämme tieto ei ole asian käsittelyn kannalta tärkeää, voit milloin tahansa pyytää meitä poistamaan sinua koskevan tiedon. Pyyntö tietojen tarkistamiseen tai poistoon tulee lähettää sähköpostilla. Tämän jälkeen poistamme tiedot tai kerromme sinulle miksi niitä ei voida poistaa. Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli koet, että tietojasi on käsitelty lainvastaisesti.

bottom of page